Legal Documentation 6 August 2016 15:38

Här har jag samlat ihop det tråkigaste som finns på internet: allt juridiskt som "måste" klaras av för att driva en webbplats idag!

Har du några som helst frågor runt något av dessa dokument, kontakta mig gärna.

Above you find the most boring part of my website: the legal docs!

Unfortunately these are a must in todays Internet...

If you have any concerns regarding any of the above documents, dont hesitate to contact me.

Bjarne Varöystrand